Obchodné priestory

Home / O projekte / Obchodné priestory

V prízemí objektu sa nachádzajú prevádzky: kaviareň, cestovná kancelária, lekáreň, predajňa kvetov, kadernícky salón, predajňa športových potrieb a pobočka banky.

Hlavné vstupy všetkých prevádzok budú od ulice. Kaviareň a lekáreň budú mať aj zadný vstup od parkoviska slúžiaci pre zamestnancov a zásobovanie. Všetky hlavné vstupy pre návštevníkov budú bezbariérové.

Zázemie kaviarne bude tvoriť sklad, denná miestnosť v kombinácii so šatňou, WC zamestnanci, výlevka, WC návštevníci muži a WC návštevníci ženy. Súčasťou odbytovej plochy kaviarne bude pult so zápultím, v rámci ktorého bude umiestnený drez a umývadlo s okolím s ľahko umývateľnou povrchovou úpravou.

V  kaderníctve je navrhnutá recepcia s čakacím priestorom pre zákazníkov, WC pre zákazníkov, WC pre zamestnancov, denná miestnosť v kombinácii so šatňou, sprcha a výlevka. V prevádzkovej miestnosti kaderníctva budú umiestnené umývadlá na umývanie vlasov a taktiež samostatné umývadlo. Povrchy budú bezšpárové, ľahko umývateľné, protišmykové.

Ostatné prevádzky budú vybavené dennou miestnosťou a WC pre zamestnancov. Podľa potreby nájomcu aj ďalšími pomocnými miestnosťami. V každej dennej miestnosti bude umiestnené umývadlo s okolím s ľahko umývateľnou povrchovou úpravou. Taktiež aj umývadlo umiestnené v rámci predajnej plochy kvetinárstva. Povrchová úprava stien hygienických zariadení bude obklad a všetky podlahy v prevádzkach budú protišmykové, ľahko umývateľné.