Všetky byty predané
Pozrite si našu aktuálnu ponuku v polyfunkčnom dome v Beluši na www.bytybelusa.sk
Unikátny dizajn
Forma pavlačového bytového domu bola zvolená ako najvhodnejšia vzhľadom na tvar a orientáciu pozemku. Pavlače sú orientované na SV stranu tvoriac nárazníkovú zónu voči ulici a byty sú orientované na JZ stranu s dostatočným preslnením.
Obchodné priestory
Kaviareň, cestovná kancelária, lekáreň, predajňa kvetov, kadernícky salón, predajňa športových potrieb a pobočka banky

Polyfunkčný objekt s prevahou bývania

Objekt má šesť nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. Na 1.NP sú situované priestory určené pre funkciu obchodu a služieb prístupné priamo z chodníka. Na vyšších podlažiach sú navrhnuté byty rôznych veľkostí a dispozičného riešenia prístupné dvomi samostatnými vstupmi so schodiskom a výťahom, ktorými sú sprístupnené pavlače so vstupmi do jednotlivých bytov.

Forma pavlačového bytového domu bola zvolená ako najvhodnejšia vzhľadom na tvar a orientáciu pozemku. Pavlače sú orientované na SV stranu tvoriac nárazníkovú zónu voči ulici a byty sú orientované na JZ stranu s dostatočným preslnením.

Z tvarového hľadiska budova maximálne vychádza z možností pozemku. Orientovaná je v smere SZ – JV. Má pozdĺžny 1-krát zalomený tvar kopírujúci obrys ulice, vďaka čomu budova pôsobí dynamicky. Zošikmenie a zaoblenie bočných strán budovy vychádza z usporiadania okolia stavby a vytvára dojem štíhlej hmoty. Zalomením je stavba rozdelená na dve takmer totožné krídla. V každom z nich je umiestnené jedno komunikačné jadro prístupné od ulice rovnako ako aj od parkoviska.

O projekte

Vybavenie objektu
Lokalita
Obchodné priestory

IURA Real

VŠETKY BYTY PREDANÉ